Prodej dřeva, lesní poradenství, druhování a třídění dříví

X

Přihlášení do administraceSVOL obchodní s.r.o.
nejvýhodnější prodej dřeva

Navazujeme na společný obchod členů SVOL a čerpáme ze společně získaných zkušeností s obchodováním s dřevní hmotou.

Jsme společností založenou největším sdružením nestátních vlastníků lesa v ČR, sdružením SVOL. Hlavní činností SVOL obchodní s.r.o. je prodej a nákup dříví a koordinace společného obchodu s dřívím členů SVOL.

Pro naše klienty - nestátní vlastníky lesů - vytváříme nejvhodnější obchodní podmínky pro obchodování s dřívím. Jsme schopni zkompletovat dodávku od více vlastníků a zajistíme vhodnou logistiku dříví. Při prodeji dbáme na transparentnost.

Součástí naší práce je i vzdělávání a lektorská činnost. Organizujeme odborné exkurze a odborné přednášky pro obce a města, pořádáme školení na téma realizace dříví na trhu a zhodnocení produktů lesního hospodářství.

Ať naše lesy zůstanou zdravé a prosperující i pro příští generace.
Ing. Petr Král, Jednatel SVOL obchodní s.r.o.
Podpis jednatele
Foto těžby dřeva
Foto lesa

Naše služby

SVOL obchodní, s.r.o. pomáhá s prodejem dříví členům sdružení SVOL.
Specializujeme se na přímý prodej. Zajišťujeme proces prodeje přes veřejné trhy - komoditní burzy a elektronické aukce dříví.
Nákup a prodej dříví
Pomáháme vlastníkům lesů s realizací vytěženého dříví na trhu. Členům sdružení SVOL dokážeme zajistit ty nejlepší a rovné podmínky
Poradenství
Součástí naší práce je i poradenství. Pro obce a města pořádáme odborné přednášky a organizujeme exkurze.
Druhování a třídění dříví
Při druhování a třídění dříví, nebo-li klasifikaci surového dříví, postupujeme tak, aby odpovídala současným potřebám na trhu.

Podporujeme trvale udržitelné hospodářství v lesích

Vlastníme certifikát
PEFC C-o-C